Fruits Basket


shigure
akito
hatori
rin
hatsuharu
akito
tohru
tohru
kyo
kyo


rin_hatsuharu
madubachi
tohru_kyo
fruits